સાહિત્યકાર અને તેમના સાહિત્ય સ્વરૂપ | Sahityakar Ane Temna Sahitya Rupo | Gk In Gujarati

Advertisements

સાહિત્યકાર અને તેમના સાહિત્ય સ્વરૂપ

 • નરસિંહ મહેતા = પ્રભાતિયા, ભજન
 • મીરાબાઈ = પદ, વિરહગીતો
 •  બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ  =  મરશિયા / રાજીયા
 • વલ્લભ ભટ્ટ = ગરબા
 • દયારામ = ગરબી
 • રણછોડભાઈ દવે = નાટક
 • નરસિંહરાવ દિવેટીયા = ઉર્મિકાવ્ય
 • મહાદેવભાઈ દેસાઈ = ડાયરી સાહિત્ય
 • કનૈયાલાલ મુનશી = ઐતિહાસિક નવલકથા
 • ગુણવંત આચાર્ય = દરીયાઇ સાહસકથા
 • ઝવેરચંદ મેઘાણી = લોકસાહિત્યનું સંપાદન
 • ઉમાશંકર જોશી = પદ્યનાટક
 • પન્નાલાલ પટેલ = જનપદીનવલકથા / પ્રણયપ્રધાન નવલકથા
 • બ. ક. ઠાકોર  = સોનેટ ( 14 પંક્તિ)
 • જ્યોતીન્દ્ર દવે = હાસ્ય સાહિત્ય
 • મહાવીરસિંહ ગોહિલ = સંસ્કાર ગીતો
 • લાભશંકર  ઠાકર = એબ્સર્ડ એકાંકી
 • જયંત કોઠારી = ભાષાવિજ્ઞાન
 • રતનભાઈ = પંચપદી
 • બટુભાઈ ઉમરવાડીયા = એકાંકી
 • ધીરુભાઈ ઠાકર = ગુજરાતી  વિશ્વકોશ
 • દેવાયત પંડિત = આગમ
 • તુલસીદાસ = ચોપાઈ
 • લખમીરામ = પ્યાલા
 • કબીર = દોહા
 • મુળદાસ = ચુંદડી
 • સ્નેહરશ્મિ = હાઈકુ

Advertisements

#Gk_In_Gujarat #Gk #Sahityakar #Gk_sahityakar #Gk_govt_job

Advertisements

Leave a Comment