સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી મોરબી ભરતી 2023 : Suraksha Setu Society Morbi Recruitment 2023

Join WhatsApp Group  Join Now
 

Join Telegram Channel 
Join Now

Advertisements

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી મોરબી ભરતી 2023 : સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી મોરબી દ્વારા તાજેતરમાં પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ ભરતી 2023 માટે અરજી આમંત્રિત કરવામાં આવી છે, લાયક ઉમેદવારોએ 05.04.23 પહેલા તેમની અરજી મોકલવી, સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી વિશે વધુ વિગતો માટે મોરબીની નીચે આપેલ જાહેરાત અથવા લેખની જાહેરાત કરો.

Advertisements

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી મોરબી ભરતી 2023

સંસ્થા સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી મોરબી
પોસ્ટ પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ
Last Date 05.04.23

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • સ્નાતક ઉપાધી.
  • કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટને પ્રથમ પસંદગી.
  • એકાઉન્ટિંગ-વહીવટી કામગીરીમાં ઓછામાં ઓછો પાંચ વર્ષનો અનુભવ.
  • એકાઉન્ટિંગ કામ માટે ટેલી સોફ્ટવેરનો અનુભવ.
  • નોંધો અને પત્રવ્યવહાર ફાઇલ કરવા, ડેટા સંગ્રહ અને વિશ્લેષણનું જ્ઞાન જરૂરી છે.
  • બેંક / ટ્રેઝરી / GST / TDS નું કાર્યકારી જ્ઞાન હોવું જોઈએ
  • ગુજરાત રાજ્ય નાણાકીય નિયમો / RTI / ખરીદી બાબતની માહિતી.
  • ગુજરાતી/અંગ્રેજી ટાઈપિંગનું જ્ઞાન ધરાવતા નિવૃત્ત/તાજા ઉમેદવારો.

ઉંમર મર્યાદા

Advertisements
  • ઉલ્લેખ નથી.

પગાર

Advertisements
  • ઉલ્લેખ નથી.

મહત્વની નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

Advertisements

કેવી રીતે અરજી કરવી

લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને અરજી સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. .

Advertisements

સરનામું: પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, એસઓ ઓરડી, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી

Advertisements

Last Date is 05.04.23

Advertisements
Notification Download Here
Application Form Download Here

Leave a Comment


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});